Náhradní plnění zákon

Náhradní plnění

Náhradní plnění je právní institut, jehož účelem je zvýšit zaměstnanost osob se zdravotním postižením (dále jen OZP) nebo finančním odvodem do státního rozpočtu zlepšit situaci těchto osob.

Osoba se zdravotním postižením (OZP) je osoba, která byla podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb. rozhodnutím úřadu práce uznána "osobou zdravotně znevýhodněnou" a také osoba, která byla orgánem sociálního zabezpečení uznána "osobou invalidní v prvním, druhém nebo třetím stupni" (dříve označováno jako částečná a plná invalidita).  Za OZP je považován také ten, kdo je ČSSZ posouzen, že již není invalidní a to po dobu 12 měsíců ode dne posouzení!

Slovní spojení "náhradní plnění" v zákonech nenajdete. Problematiku řeší zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a prováděcí vyhláška č. 518/2004 Sb. Zákon ukládá v § 81 povinnost zaměstnavatelům (s více než 25 zaměstnanci) povinnost zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců.

Povinnost zaměstnat 4% OZP z počtu zaměstnanců lze plnit náhradním způsobem, proto název "náhradní plnění". § 81 zákona definuje tři způsoby:

  1. zaměstnáváním OZP v pracovním poměru;
  2. nákupem výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou OZP, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům; Tímto zaměstnavatelem je i UNECO OPTIMA.
  3. finančním odvodem do státního rozpočtu, příp. kombinací výše uvedených.

Nakoupí-li zaměstnavatel zboží a služby jako náhradní plnění, uspoří až 35 % pořizovací ceny výrobků nebo služeb, zakoupených jako náhradní plnění. Způsob výpočtu výše odvodu do státního rozpočtu podle bodu 3. i výše náhradního plnění podle bodu 2. upravuje vyhláška č. 518/2004 Sb.

Celý propočet je poměrně složitý a proto jsme pro Vás připravili kalkulačku, díky které si přesně zjistíte výši odvodů a náhradního plnění a vyberete si sami výhodnější možnost pro Vás. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kalkulátor náhradního plnění